- ЗАВХАН АЙМГИЙН МУЗЕЙ -

Завхан аймгийн музей 1924 онд байгуулагдсан. Музей нь сан хөмрөг болон үзүүллэгтээ 10.500 гаруй үзмэртэй. Аймаг, орон нутгийн онцлог бүхий “Орон нутгийн музей” болон “Алдартны музей” гэсэн хоёр төрөлжсөн музейн нийт 18 танхимд үзмэрээ дэглэн олон нийтэд үзүүлж байна. 

Цахим шуудангийн хаяг: Zavkhan.museum@gmail.com

Холбоо барих дугаар: 7046-3097