МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙ

ЧИНГИС ХААН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙ

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙ

БОГД ХААНЫ ОРДОН МУЗЕЙ

Г.ЗАНАБАЗАРЫН НЭРЭМЖИТ ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН МУЗЕЙ

МОНГОЛЫН ТЕАТРЫН МУЗЕЙ

МОНГОЛЫН УРАН ЗУРГИЙН ГАЛЕРЕЙ

ЧОЙЖИН ЛАМЫН СҮМ МУЗЕЙ

МОНГОЛ ЦЭРГИЙН МУЗЕЙ