- БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН МУЗЕЙ -

Баян-Өлгий аймгийн музей 1948 онд “Орон нутаг судлах кабинет” нэртэйгээр байгуулагдсан. 1962 онд БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 461-р тогтоолоор “Орон нутгийг судлах музей” болгон өргөтгөсөн. 1988 оноос музейн зориулалттай гурван давхар барилгад шилжин орж, шинээр дэглэсэн байгалийн танхим, түүхийн танхим, угсаатны зүйн танхим, хэлмэгдэгсдийн дурсгалын танхимд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Музей нь сан хөмрөг болон үзүүллэгтээ 5420 үзмэртэй. Түүний60 орчим хувийг дэлгэн олон нийтэд үзүүлж байна.  

Цахим шуудангийн хаяг: bumuzei@gmail.com  

Холбоо барих дугаар: 70422908, 70422007