Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө

# Файлын нэр Хэмжээ
1 Тоон систем хөтөлбөрийн гарын авлага - 2008 он 27.27 MB
2 2010 онд зохиогдсон “Соёлын өвийн бүртгэл-мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь” семинарын гарын авлага 1.12 MB
3 Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 1.12 MB
4 Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 0.68 MB
5 "Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэл"-ийг хөтлөх заавар 0.23 MB
6 RCH 2.0 програмд үзмэрийн хувийн дугаар бичих талаар зөвлөмж 0.59 MB
7 Музейн сан хөмрөгийг бүртгэх, баримтжуулах заавар 1.19 MB
8 Бмсангийн тоног төхөөрөмж 1.18 MB
9 CD/DVD хаягжуулах тухай 3.32 MB
10 Музейн сан хөмрөгийг бүртгэх, баримтжуулах маягтууд - Д.Бумаа 0.25 MB
11 Музейн үзмэрийн шинэчилсэн дансны үнэ тогтоох тухай загварчилсан зөвлөмж 0.69 MB
12 Даавуун эдлэлийг үзэсгэлэнд дэглэх, сан хөмрөгт хадгалахад тогтоох, байршуулах /2 хэмжээст үзмэр/ 2.21 MB
13 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Дүрслэх урлагийн музей 9.96 MB
14 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Богд хааны ордон музей 4.43 MB
15 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Монголын Үндэсний Музей 9.98 MB
16 Хувцас даавуу зөөлөн эдлэлийг арчилах зааварчилгаа 0.84 MB
17 "Даавуу зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалт" Соёлын өвийн төв 8.85 MB
18 Даавуу эдлэлийн дэглэлт, хадгалалтын талаар дүн шинжилгээ хийх 3.32 MB
19 “Цуглуулгыг хадгалах, арчилах – жишээнүүд ” 1.12 MB
20 “Австри дахь хадгалалт, хамгаалалтын сургалт” 2.26 MB
21 Даавуун эдлэлтэй харьцах, даавуу эдлэлийг арчилах 0.73 MB
22 Утасны ширхэг болон даавууны бүтцийг тодорхойлох 0.15 MB
23 Венна хот дахь Kunsthistorische шинэ музейн сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалт 2.24 MB
24 Даавуун эдлэлийг үзэсгэлэнд дэглэх, сан хөмрөгт хадгалахад тогтоох, байршуулах /3 хэмжээст үзмэр/ 2.23 MB
25 Даавуун эдлэлийн гэмтлийн шалтгаанууд ба хамгаалах асуудлууд 4.48 MB