Холбоо барих

 
Газар, хэлтэс
Захиргаа, удирдлагын газар
Дарга: Д.Нарантуяа
Цахим шуудан: narantuya@ncch.gov.mn 

Бүртгэл, мэдээллийн газар
Дарга: А.Саруул
Цахим шуудан: saruul@ncch.gov.mn

Хадгалалт хамгаалалт, технологи судалгааны газар
Дарга: М.Оюунтулга
Цахим шуудан: oyuntulga@ncch.gov.mn

Сэргээн засварлах газар Дарга: Б.Мөнхцэцэг
Цахим шуудан: munkhtsetseg.ba@ncch.gov.mn
 
Мэдээллийн технологийн газар
Дарга: Д.Нарантуяа
Цахим шуудан: narantuya@ncch.gov.mn

Авран хамгаалах, эрсдэлийн судалгааны газар
Дарга: Г.Анхсанаа
Цахим шуудан: ankhsanaa@ncch.gov.mn

Түүхэн дурсгалт барилга архитектурын дурсгалыг хамгаалах газар 
Дарга: С.Одмаа
Цахим шуудан: odmaa@ncch.gov.mn