БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТҮҮХ УГСААТНЫ ЗҮЙ, БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН