МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙ

ЧИНГИС ХААН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙ

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН

БОГД ХААНЫ ОРДОН МУЗЕЙ

ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН МУЗЕЙН

МОНГОЛЫН ТЕАТРЫН МУЗЕЙ

МОНГОЛЫН УРАН ЗУРГИЙН ГАЛЕРЕЙ

ЧОЙЖИН ЛАМЫН СҮМ МУЗЕЙН

МОНГОЛ ЦЭРГИЙН МУЗЕЙН