- ДОРНОД АЙМГИЙН МУЗЕЙ -

Дорнод аймгийн музей нь 1950 онд байгуулагдсан. Тус музей нь Түүх угсаатны музей, Байгалийн түүхийн музей, Жуковын музей, Уран зургийн галерей гэсэн 4 хэсэгт төрөлжүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд 4000 гаруй үзмэртэй. Байнгын үзүүллэгийн 40, түр үзэсгэлэнгийн 1 танхимд үзмэрээ дэглэн олон нийтэд үйлчилж байна. 

Цахим шуудангийн хаяг: musuemofdornod@gmail.com

Холбоо барих дугаар: 9333-1950