- ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН МУЗЕЙ -

Дундговь аймгийн музей нь 1949 онд орон нутгийн ашигт малтмалын дээжсээс бүрдсэн 20 гаруй үзмэртэй “Орон нутаг судлах кабинет” нэртэйгээр байгуулагдсан. Музей нь сан хөмрөг болон үзүүллэгтээ 3475 дэсийн 5030 ширхэг үзмэртэй. Нэн эртний хүрэл зэвсгийн үеийн, их Монгол улсын, аймаг байгуулагдсан, дуу хуурын, аймгийн алдартны, мал аж ахуйн, монголын уламжлалт тоглоомын, угсаатны зүйн, Зава Дамдины, ан амьтны, ашигт малтмалын зэрэг 13 танхимд үзмэрээ дэлгэн олон нийтэд үйлчилдэг.

 Сан хөмрөгтөө МЭӨ III мянганаас VIII зуунд хамаарах хүн төрөлхтний түүхийн чухал үеийг харуулсан хүрлийн үеийн олдвор 800–гаад ширхэг хадгалагдаж байгаа нь Монгол Улсын улс, аймгийн чанартай музейнүүдээс хамгийн олон цуглуулгатай нь юм. 

Цахим шуудангийн хаяг: dumuseum@gmail.com