- ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨВ МУЗЕЙ -

Хөвсгөл аймгийн Төв музей нь 1949 онд анх Орон нутаг судлах кабинет нэртэй байгуулагдаж, 1967 онд Орон нутаг судлах музей болон өргөжсөн.  Одоогийн байдлаар сан хөмрөгтөө 4000 гаруй цуглуулгатай, үзүүллэгийн гурван танхимд нийт үзмэрийн 30 орчим хувийг дэглэн үзүүлж байна.

Өвлийн улиралд 09–18 цаг

зуны улиралд 10-19 ца

Хуваарийн дагуу 0-16 хүртлэх насны хүүхдүүдэд үнэгүй

Насанд хүрэгчид болон гадаадын иргэдэд 5000 төгрөгөөр үйлчилж байна.