- ОРХОН АЙМГИЙН МУЗЕЙ -

Орхон аймгийн  музей 1983 онд байгуулагдсан. Музей нь сан хөмрөг болон үзүүллэгтээ 1284 дэсийн 1760 гаруй үзмэрийг Түүх-угсаатан, Байгаль-палеонтологи, Уран зургийн, Эрдэнэтийн түүх, Шашны гэсэн 5 танхимд дэглэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Музей нь үзмэр үзүүллэгтээ олон зуун жилийн тэртээ манай дэлхийд амьдарч байсан аварга биет амьтны яс, хүн анх үүссэн цагаас эхлээд хүний нийгмийн хөгжлийн олон үе шатыг дамжин өнөөдрийг хүртэл хөгжиж ирсэн түүхийн баримт гэрч болох зүйлс, тэдний бүтээсэн эдлэл, тухайн орон зай, цаг үеэ төлөөлж чадах түүх, соёл, шинжлэх ухааны ач холбогдол бүхий эд өлөг болон өнөөгийн Эрдэнэтийн түүхийг харуулсан үзмэрүүдийг дэглэсэн байдаг.

Цахим шуудангийн хаяг: Orkhonmuseum@gmail.com

Холбоо барих дугаар: 70350041