- ДОРНОД АЙМГИЙН ХАЛХГОЛ СУМЫН ЯЛАЛТ МУЗЕЙ -

Ялалт музей нь МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 1982 оны 159 тоот тогтоолын дагуу баригдаж эхлэн 1984 оны 08 дугаар сарын 18-нд Халхын голын дайны ялалтын 45 жилийн ойгоор ашиглалтад орсон. Музейн сан хөмрөгт 391 дэсийн 645 ширхэг үзмэр, эд өлгийн зүйл хадгалагддаг. Үзвэрийн 5 танхимтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.