“Соёлын биет өвийн хадгалалт хамгаалалт, сэргээн засварлалтын зайны сургалт" болж байна.

БНСУ-ын Соёлын өвийн судалгааны хүрээлэнгийн Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын шинжлэх ухааны төв, Монгол Улсын Соёлын яамны харьяа Соёлын өвийн үндэсний төв хамтран  2021 оны 9 дүгээр сарын 6-наас 10-ны өдрүүдэд “СОЁЛЫН БИЕТ ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ, СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАЛТЫН ЗАЙНЫ СУРГАЛТ”-ыг зохион байгуулж байна. Сургалтанд найман  байгууллагын 25 мэргэжилтэн хамрагдаж байгаа бөгөөд энэхүү  сургалт нь 2 талын  хамтын ажиллагааны эхлэл болж байгаагаараа чухал ач холбогдолтой юм.  Цаашид манай 2 байгууллага хамтын үйл ажиллагаагаа  өргөжүүлэн Соёлын биет өвийн хадгалалт хамгаалалт, сэргээн засварлах чиглэлээр сургалт, судалгааны ажлуудыг  үргэлжлүүлэн явуулахаар төлөвлөж байна.

2021.09 (5).JPG

 

2021.09 (2).JPG

 

2021.09 (3).JPG

 

2021.09 (1).png

 

2021.09 (1).jpg