Бид хэрхэн ажилладаг вэ?

Бүх нийтийн соёлын өвийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий "Бид юу хийдэг вэ? Хэрхэн ажилладаг вэ?" цуврал танилцуулга №1. Соёлын өвийн үндэсний төвийн Авран хамгаалах, эрсдэлийн судалгааны газрын шинжээч Б.Амгаланбат

video