МУЗЕЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ТААТАЙ ОРЧИН УРАЛДААН

Соёлын дэд сайд, ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх Ажлын хэсгийн ахлагч П.Баттөрийн баталсан “Монгол Улсад орчин цагийн музей байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний нэгдсэн удирдамж”-ийн 3.2, “Монгол Улсад орчин цагийн музей байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 15 дугаар арга хэмжээнд тус тус төлөвлөгдсөн үзэгчдийн тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангах, таатай орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн дотоод орчны тохижилт, гадаад орчны ногоон байгууламжийг сайжруулахаар хийгдсэн үйл ажиллагааг дүгнэх, шилдэг байгууллагыг шалгаруулахад энэхүү уралдааны зорилго оршино.

Татах холбоос - Музейн-ногоон-байгууламж-таатай-орчин-уралдааны-удирдамж.pdf