Соёлын биет бус өв, өвлөн уламжлагчдын мэдээлэл ирүүлэх тухай

Image (24).jpg