Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай

Image (23).jpg