Соёлын биет бус өвийн өвлөн уламжлагчдын мэдээллийг баяжуулах тухай

 

 

01.308.jpg

1-р хэсэг "Фолдер үүсгэх, гэрэл зурагт дугаар өгөх" хичээл

 

2-р хэсэг "Гэрэл зургийн хэмжээг багасгах" хичээл

 

3-р хэсэг "Цахим файлыг wetransfer ашиглан илгээх" хичээл