ТСҮХДурсгалын хадгалалт хамгаалалтын талаар мэдээлэл авах тухай

pxoagkih.jpg

Хавсралт 1, 2-ийг ЭНДЭЭС татаж авна уу?