Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай

 

2021-1.18-1.jpeg

 

2021-1.18-2.jpeg

 

2021-1.18-3.jpeg

 

2021-1.18-4.jpeg

 

2021-1.18-5.jpeg

 

2021-1.18-6.jpeg

 

222021-1.18-7.jpeg

 

2021-1.18-8.jpeg

 

Хүснэгт №1-А ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

Хүснэгт №1-B ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

Хүснэгт №1-C ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

Хүснэгт №2 ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

Хүснэгт №3 ЭНД ДАРЖ татаж авна уу