СӨБМСангийн статистик мэдээ ирүүлэх, цахим сургалтад оролцуулах тухай

Alban-20211130-page1.jpg

 

Alban-20211130-page2.jpg