Аймаг, нийслэлийн соёл урлагийн газрын дарга нарт

01.120.jpeg

Хавсралт №1 ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

Хавсралт №2-ыг сонгон татаж авна уу 

1. Архангай аймаг 

2. Баян-Өлгий аймаг

3. Баянхонгор аймаг

4. Булган аймаг

5. Говь-Алтай аймаг

6. Говьсүмбэр аймаг

7. Дархан-Уул аймаг

8, Дорноговь аймаг

9. Дорнод аймаг

10. Дундговь аймаг

11. Завхан аймаг

12. Орхон аймаг

13. Өвөрхангай аймаг

14. Өмнөговь аймаг

15. Сүхбаатар аймаг

16. Сэлэнгэ аймаг

17. Төв аймаг

18. Увс аймаг

19. Ховд аймаг

20. Хөвсгөл аймаг

21. Хэнтий аймаг