Дундговь аймгийн нутагт орших “баруун элгэний бичээс”, “дэл уулын 32 хүнт” зэрэг чулуун дурсгалуудаас хэв аван, гэрэл зургаар баримтжуулав

“Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг”-ийн хамгаалалтын бүсийг тодорхойлох тэмдэглэгээ бүхий багана босголоо

“Монгол уртын дуу лимбэдэх уламжлалт арга битүү амьсгааг өвлүүлэн уламжлуулах, тогтворжуулах нь” төслийн нээлт боллоо

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын нэгдсэн систем бий болгох тухай зөвлөлдөх уулзалт боллоо

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүн "Соёлын өвийн эрсдэлийн атлас" хэвлэгдлээ.

“Туулийн хаан” гэгдсэн “Жангар” туулийг язгуураар нь авч үлдэх, монгол туургатны дунд язгуур шинжээрээ хаана хаана үлдсэнийг тодруулах, олны хүртээл болгох зорилготой төсөл хэрэгжсэн байна.

Соёлын өвийн үндэсний төвөөс СББӨ-г хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай зөвлөлдөх уулзалт хийв